Energie advies

Bouwadvies - Energieadvies

Bouw- en Energieadvies

output-006.jpg

Onze bestaande gebouwen zijn allerminst energiezuinig.

Wenst u als Bouwheer energiezuinig te bouwen of te verbouwen dan helpen we u met ons Bouw- en Energieadvies goede keuzes te maken.

Hoe ver wil u gaan met energiezuinigheid? Wat is voor u prioritair en haalbaar.? We verduidelijken wat dat in het kader van de huidige energieprestatie regelgeving voor u inhoudt.

Een bestaande woning biedt bovendien het voordeel dat er energiefacturen zijn waarvan het historisch energieverbruik kan afgelezen worden. Met een energieaudit kan dan vooraf onderzocht worden waar de belangrijkste energielekken zich situeren en op welke manier energie in uw woning kan bespaard worden.

Sommige energiebesparende maatregelen genieten van federale, gewestelijke of gemeentelijke subsidies. Binnen ons bouw- en energieadvies maken we u wegwijs in deze steunmaatregelen.

Tevens kunnen we helpen bij de financieringsaanvraag als de terugbetalingscapaciteit van de besparing moet aangetoond worden.

Voor een vrijblijvende offerte contacteer ons!

EPB-verslaggeving

output-022.jpg

Sinds 2006 bestaat binnen Vlaanderen de energieprestatie regelgeving die bepaalt hoe de energieprestatie van een gebouw wordt gemeten en hoe gebouwen op vlak van hun energieprestatie onderling kunnen vergeleken worden. Die energieprestatie voor een bestaand gebouw wordt formeel vastgelegd in een energie prestatiecertifikaat (EPC).


Het energieprestatiecertifikaat (EPC) als prestatie label

Het EPC-certifikaat geeft de energiescore van een woning weer. Kandidaat kopers en -huurders kunnen met het EPC inschatten hoe energiezuinig de woning is en onderling vergelijken. Op het EPC staan ook aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken.

De energiescore is een getal - 178 in ons voorbeeld - dat het "berekende" energieverbruik per m2 bewoonbare vloeroppervlakte van het gebouw weergeeft.

Naargelang de pijl zich meer in de groene linkerzone bevindt is de woning "energie vriendelijker" en zal de energie factuur lager uitvallen.

Het energieprestatie certificaat (EPC) is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio's, ...

Energie label

epc.jpg

Wat en waarom EPB-verslaggeving

EPB staat voor energieprestatie en binnenklimaat.
De EPB-verslaggeving informeert de Bouwheer hoe energiezuinig zijn gebouw - metrespect voor een goed binnenklimaat - opgetrokken is.

De EPB-verslaggeving is in het Vlaamse Gewest bij decreet verplicht sinds 2006. DeEPB-verslaggever zal zijn verslag opmaken op de software van het Vlaams EnergieAgentschap (VEA). Op basis van het EPB-verslag geeft het VEA een EPC-certificaat uitvoor de Bouwheer.

Bij nieuwbouw of verbouwing dient het gebouw bij in gebruik name te voldoen aan degeldende energieprestatie regelgeving (EPB) die minimum eisen oplegt aan deenergieprestatie maar ook aan de ventilatie van het gebouw. De Bouwheer is dan ookverplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen die samen met de Architect er voorzorgt dat het gebouw conform de EPB-regelgeving wordt opgetrokken.

Efficiency for your Energy treedt op als Energiedeskundige en EPB-verslaggever naarhet Vlaams Energie Agentschap (VEA)

Voor een vrijblijvende offerte EPB-verslaggeving contacteer ons!

Energieprestatie en Binnenklimaat

output-030.jpg

Wat is het verschil tussen EPC en EPB ?

Als er over het EPC gesproken wordt heeft men het over het certificaat (een document) dat door het Vlaams Energie-agentschap (VEA) uitgeschreven wordt.

De eigenaar van een gebouw die wil verhuren of verkopen moet over een dergelijk EPC certificaat beschikken.

Het EPB verwijst naar de reglementering waaraan een nieuwbouw of verbouwing moet voldoen. Uit de EPB-verslaggeving zal door het VEA een EPC certificaatuitgegeven worden.

Efficiency for your Energy treedt op als Energiedeskundige en EPB-verslaggever naarhet Vlaams Energie Agentschap (VEA)

Voor een vrijblijvende offerte EPB-verslaggeving contacteer ons!

EPB - EPC

output-045.jpg

Waarom is energieprestatie en binnenklimaat van een gebouw zo belangrijk?

Energie is schaars en duur. Het is belangrijk dat we daar verstandig mee omspringen zonder afbreuk te doen aan een aangenaam comfort.De energieprestatie regelgeving heeft tot doel om alle toekomstige bouwprojecten van een minimum aan energieprestatie en comfort te voorzien.

Het belang van een goede energieprestatie en binnenklimaat voor de bewoner van het gebouw blijkt uit:

 • Een goede energieprestatie levert jaarlijkse een belangrijke besparing op de energiefactuur;
 • Het gebouw zal een gezonder en aangenamer wooncomfort bieden;
 • Voor een aantal energiebesparende maatregelen kunnen subsidies bekomen worden, dit bespaart dan weer op de aankoopprijs;
 • Bij nieuwbouw kunnen energiezuinige woningen beroep doen op een vermindering van onroerende voorheffing;
 • Energiezuinige woningen zijn meer waard op de verkoop- of verhuur markt. Zoals bij huishoudtoestellen zal men bij aankoop van een bestaande of nieuwe woning uitkijken naar een zo laag mogelijk energieprestatie certificaat;

Energie label

zuinig.jpg

De rol van de EPB-verslaggever

Voor een nieuwbouw zal de rol van de EPB-verslaggever neerkomen op:

 • controleberekeningen en simulaties vooraf;
 • advies over materialen, installaties en subsidies;
 • controle van de bouwknopen volgens de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen;
 • opstellen en indienen van de startverklaring bij het Vlaams Energie Agentschap;
 • controle van het ontwerp en eventuele correctief advies;
 • werf bezoeken;
 • opmaken en indienen van de EPB-aangifte bij het Vlaams Energie Agentschap;
 • afleveren van het energieprestatie certifikaat (EPC) aan de Bouwheer;

Voor een vrijblijvende offerte EPB-verslaggeving contacteer ons!

Energie labeling - EPC

verslag.jpg

Wat kost een EPB-verslaggeving

De kost van een EPB-regelgeving hangt af van de complexiteit van het project en al dan niet controle van de bouwknopen, de beschikbaarheid van de informatie (bouwplannen, technische data, details...) en de bereikbaarheid van de werf.

Op aanvraag maken we voor u een offerte op maat.

Voor een vrijblijvende offerte EPB-verslaggeving contacteer ons!

EPB

output-081.jpg