Problemen
en hun
oplossingen


output-032.jpg

Analyse van bouwproblemen, diagnose van oorzaken en voorstellen van remedies en oplossingen

Bij een globale aanpak van verbouwingen:

De energie audit

output-036.jpg

Een energieaudit heeft een dubbel doel:

 • de oorzaken van het bestaande energieverbruik (gas, elektriciteit, drinkwater) achterhalen;
 • aanzet leveren voor een diepgaande energierenovatie om het energieverbruik terug te dringen.

Concreet pakken we dit aan in 3 stappen:
1. Analyseren van het historisch energieverbruik

 • Op basis van de facturen van de laatste 3 jaar van de gas- en het elektriciteitsverbruik kan het energieverbruik in kaart gebracht worden.


2. Analyseren van de gebouwschil, verwarming en ventilatie

 • analyse van de gebouwschil: isolatie, koude bruggen, verouderde beglazing;
 • analyse van de centrale verwarming en regeling - productie van sanitair warm water - isolatie van
  leidingen - - staat van onderhoud van de bestaande installatie;
 • analyse van de ventilatie - luchtlekken - verluchtingskelders.


3. Advies om energieprestatie en comfort te verbeteren en de energiefactuur te drukken

 • verbetering van de isolatiekwaliteit voor het gebouw;
 • verbeteren van de luchtdichtheid en dampdichtheid van de gebouw schil;
 • verbeteren van de waterdichtheid;
 • herdimensioneren van de verwarming - voorzien van sturing met buitenvoeler - thermostatische kranen;
 • opportuniteit van ventilatie en natuurlijke koeling.

Voor een vrijblijvende offerte voor een energie audit contacteer ons!

Bij punctuele problemen:

Controle van de gebouwluchtdichtheid

Bij een blowerdoor test wordt een ventilator in een buitendeur of een raam aangebracht en wordt het gebouw opeenvolgend in overdruk en in onderdruk met de buitenomgeving gezet.
De lucht debieten die nodig zijn om het gebouw op een bepaalde overdruk of onderdruk te brengen worden gemeten en leveren een maat voor het luchtdichtheid van de gebouwschil.

Blowerdoortest

output-046.jpgoutput-044.jpg


We bieden twee types metingen:

 • de A-meting: meting van de luchtdoorlaatbaarheid voor de EPB-verslaggeving. De resultaten kunnen een belangrijke verlaging van het E-peil van de woning tot gevolg hebben!
 • de B-meting: bepaling van de luchtlekken voor de afwerking van het gebouw zodat ze nog opgelost kunnen worden.

Voor een vrijblijvende offerte voor een blowerdoor test contacteer ons!

Controle van thermische weerstand van de gebouwschil

Warmtelekken manifesteren zich op de gebouwschil als met de buitenomgeving gezet.
De lucht debieten die nodig zijn om het gebouw op een bepaalde overdruk of onderdruk te brengen worden gemeten en leveren een maat voor het luchtdebiet dat door lekken de gebouwschil verlaat.

Bouwthermografische studie

output-057.jpg

Voor een vrijblijvende offerte voor een thermografische studie contacteer ons!